Nas?l i?itiriz?

??itme sistemi anatomisi

??itme sistemi, periferik i?itme sistemi ve santral (beyin) i?itme sistemi olmak üzere 2 bölümde incelenir.

 

Kulak; d??,orta ve iç kulak olmak üzere üç bölümden olu?ur.

a)      D?? kulak

D?? ortamdan gelen ses dalgalar?n?n kar??la?t??? ilk organ kulak kepçesidir.kulak kepçesi  önden gelen sesleri yükseltirken,arkadan gelen sesleri azaltma (inhibasyon) görevi yapar.sesleri toplamakla görevli olan kulak kepçesi gelen sesleri d?? yoluna iletir.d?? kulak yolu ses dalgalar?n? kulak zar?na ileten bir yol ise de, bir rezonatör olmas?ndan kaynakl?  sesleri  3000-4000 Hz’lerde yakla??k 12 db yükselterek kulak zar?na iletir.

b)orta kulak

Orta kulak, kulak zar? ve iç kulak aras?nda yer alan ve kemikçik bir zincir olu?turarak akustik (ses) enerjinin kulak zar?ndan iç kula?a geçmesini sa?layan 3 kemikçikten meydana gelmi?tir. Bunlar,malleus(çekiç), inkus (örs), stapes(üzengi)’tir. Sesin orta kulaktan iç kula?a trasferinde, ses enerjisinin hava ortam?ndan s?v? ortama geçmesinden kaynakl? yakla??p 30 db’lik bir kay?p meydana gelir. Zardan elde edilen titre?imler; çekiç,örs,üzengi vas?tas?yla yükseltilerek (yüzey alan teorisi ve kald?raç teorisi) bu kay?p giderilir ve  oval pencere vas?tas?yla ses iç kula?a iletilir.

c)iç kulak

Oval pencerede sonlanan kemikçiklerde beliren titre?imler, vestibuler kanaldaki s?v?ya bas?nç de?i?iklikleri ?eklinde iletilir. Vestibuler kanaldaki bas?nç de?i?iklikleri, do?rudan membranöz kokleaya aktar?l?r. Bu a?amada membranöz kokleadaki baziler membran?n üstünde konumlanm?? olan Corti Organ?, bas?nç de?i?ikliklerini sinirsel uyar?ma dönü?türür ve uyar?lar i?itme siniri ve di?er sinirler yoluyla beyne iletilir.sesin burada sentez ve yorumlanmas? ile i?itme gerçekle?mektedir..

 Fran Tarkenton Womens Jersey

logo-grey

Adres İşitme Cihazları Merkezi, "Duyma ve anlamada sıkıntı çeken ve zorluk yaşayan insanların, yaşamlarını kolaylaştıran ve hayata tutunmalarına destek olan yüksek ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojiden yararlanmaları için çaba harcıyor."

İletişim Bilgilerimiz

Kuruçeşme Mah.Altıparmak Cad.No:49/2
    Osmangazi / Bursa

+90 (224) 223 2030

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.bursaadresisitme.com