??itmenin önemi

??itmenin insan hayat?nda çok önemli rolü vard?r. ?leti?im ve insanlarla diyalog hayat?n ilk gününde ba?lar ve devam eder. ?nsanlar bu diyalogla geli?ir ve olgunla??r. Zeka geli?imi, ?nsan e?itimi,?nsanlar?n kendilerini ifade etmeleri ve çevreleri ile sosyal ili?kiler kurmalar?  ancak diyalog ile mümkündür. Dolay?s?yla duymayan?n zekâ geli?im derecesi ya??tlar?na göre dü?üktür. Görmeyen ile k?yaslad???m?zda görmeyen insanlarla devaml? ileti?im hâlinde oldu?u için zekâ geli?imi normal sürecini tamamlayabilir.

            E?itim sürecini tamamlayarak profesör ve bilim adam? olan dünyada binlerce insan vard?r. Ancak çok ileri derecede i?itme kayb? olan ki?ilerin bu ?ans? oldukça dü?üktür. K?yasland???nda i?itme kay?pl? bireyin, insanlarla beraber ya?asa dahi insanlardan izole ve uzakta; görmeyen ise görmese dahi insanlarla beraber ya?amaktad?r. ?mmanuel kant’?n  ‘’Görmemek insan? e?yadan ay?r?r,duymamak insan? insandan ay?r?r.’’ Sözüde i?itmenin önemini belirtmektedir. ?nsanlarla diyalog yoklu?u, çevre ile ileti?im, evrenin do?al ve nazik sesleri, annenin yavrusunun sesini veya çocu?un annesinin babas?n?n seslerini duymamas? kadar kötü ne olabilir. Toplum içinde ya?ay?p da toplumla olmayan, aktivitelerine kat?lamayan insanlarda ciddi psikolojik hastal?klar görülecektir. Bu nedenle i?itme sorunu ciddiye al?nmal? ve zaman?nda müdahale edilmelidir.

 Martin Frk Authentic Jersey

logo-grey

Adres İşitme Cihazları Merkezi, "Duyma ve anlamada sıkıntı çeken ve zorluk yaşayan insanların, yaşamlarını kolaylaştıran ve hayata tutunmalarına destek olan yüksek ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojiden yararlanmaları için çaba harcıyor."

İletişim Bilgilerimiz

Kuruçeşme Mah.Altıparmak Cad.No:49/2
    Osmangazi / Bursa

+90 (224) 223 2030

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.bursaadresisitme.com