???TME C?HAZI SINIFLANDIRMALARI

A)     Tip (CEP,BTE,ITE.CIC,IIC,GÖZLÜK T?P? ,?MPLANT)

B)      Teknoloji (analog, digital, programlanabilir)

C)      Fitting (yaz?l?m / çocuk ve yeti?kin)

 ???TME C?HAZI T?PLER?

1-Hava yolu i?itme cihaz?

¢  1- Kulak arkas? (Behind The Ear (BTE))

¢  2- Konka ( Concha)

¢  3- Kulak içi ( In The Ear (ITE))

¢  4- Kanal içi ( Completely In the Canal (CIC))

¢  5-Tam kanal içi (invisible in the canal (IIC))

¢  6-Cep tipi

2- Kemik yolu i?itme cihaz?

¢  1- Gözlük tipi ?.C

¢  2- Ba? band? ile kullan?lan K.Y.?.C

???TME C?HAZI TEKNOLOJ?LER?

¢  Analog sinyal i?leyici

¢  Dijital olarak kontrol edilen analog sinyal i?leyici

¢  Dijital sinyal i?leyici

1-ANALOG S?NYAL ??LEY?C?

    En basit modelinde, akustik uyaran mikrofon taraf?ndan elektrik enerjisine çevrildikten sonra güçlendirilerek (amplifikatör) hoparlöre iletilir ve tekrar akustik enerjiye dönü?ür.


2- D?J?TAL OLARAK KONTROL ED?LEN ANALOG S?NYAL ??LEY?C?

Klasik i?itme cihazlar?na eklenen, özel filtre sistemlerinin ve farkl? frekans aral?klar?nda fonksiyon gören birden çok otomatik kazanç kontrol devresinin, sisteme eklenen dijital bir devre arac?l??? ile kontrol edilmesine olanak sa?layan i?itme cihazlar?d?r .

 

3-D?J?TAL S?NYAL ??LEY?C?

Mikrofondan gelen elektirik enerjisi, analog-dijital çeviriciye gelerek burada belirli zaman aral?klar? ile analiz edilerek, say?sal birimlere çevrilir ve dijital olarak kodlan?r. Bu kodlamalar sistemdeki bilgisayara kaydedilir.

 

F?TT?NGE GÖRE ???TME C?HAZLARI

¢  Çocuk

¢  Yeti?kin

¢  ??itme derecesi, tipi, konfigürasyonu

¢  Özel durumlar

¢  Cros-Bicros

 

 

 

 

 

 

 

 Danny Shelton Jersey

logo-grey

Adres İşitme Cihazları Merkezi, "Duyma ve anlamada sıkıntı çeken ve zorluk yaşayan insanların, yaşamlarını kolaylaştıran ve hayata tutunmalarına destek olan yüksek ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojiden yararlanmaları için çaba harcıyor."

İletişim Bilgilerimiz

Kuruçeşme Mah.Altıparmak Cad.No:49/2
    Osmangazi / Bursa

+90 (224) 223 2030

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.bursaadresisitme.com