Adres ??itme Cihazlar? Merkezi, geli?mi? teknolojiyi takip ederek insan merkezli felsefi yap?s?yla Bursa halk?na yard?m etmeyi ve bu alanda hizmet etmeyi taahhüt eder.

Bursa’da kurulan Adres ??itme Cihazlar? Merkezi, "Duyma ve anlamada s?k?nt? çeken ve zorluk ya?ayan insanlar?n, ya?amlar?n? kolayla?t?ran ve hayata tutunmalar?na destek olan yüksek ve yararl?l??? bilimsel olarak kan?tlanm?? teknolojiden yararlanmalar? için çaba harc?yor."

Adres ??itme Cihazlar? Merkezi uzman kadro ile hizmet veriyor.

??itme sistemlerinin en iyi ?ekilde uyarlanmas? için personelini düzenli, sürekli bilgilendiriyor. Personelin yeni teknolojilere adaptasyonlar? için teknoloji üreticilerinden e?itim deste?i al?yor.

Adres ??itme Merkezinden hizmet alan herkes kendisini Adres ??itme merkeziyle güvende hissediyor.

Mü?terilerine i?itme cihazlar?n? kulland?klar? sürece i?itme testlerini ücretsiz sunuyor.

??itme cihazlar?n? 5 y?l boyunca 6 ayda bir bak?m?n? ücretsiz yap?yor.

Adres ??itme cihazlar? merkezi Earnet’le çözüm ortakl??? yaparak earnet’in ba?ar?s?ndan faydalan?yor.

Adres ??itme Cihazlar? Merkezi Bursa halk?na en iyi hizmeti sunmay?, sorunlar?na çözüm bulmay? ve ya?amlar?n? kolayla?t?rmak için katk? sa?lamay? bir görev kabul ediyor.

 Jeff Zatkoff Authentic Jersey

logo-grey

Adres İşitme Cihazları Merkezi, "Duyma ve anlamada sıkıntı çeken ve zorluk yaşayan insanların, yaşamlarını kolaylaştıran ve hayata tutunmalarına destek olan yüksek ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojiden yararlanmaları için çaba harcıyor."

İletişim Bilgilerimiz

Kuruçeşme Mah.Altıparmak Cad.No:49/2
    Osmangazi / Bursa

+90 (224) 223 2030

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.bursaadresisitme.com